Το έργο αφορά την πλήρη ανακαίνιση κατοικίας στο Κέντρο της Αθήνας. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2018.