Το έργο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί  στο τέλος του 2018.