Κατασκευή κτιρίου δύο κατοικιών στην Εκάλη

Κατασκευή κτιρίου δύο κατοικιών στην Εκάλη

Πληροφορίες Έργου

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2019

About this project

Κατηγορία:  Στέγαση & Κατασκευή

Leave a Reply

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please Wait...